Rosende omtale 2022 - By og Land - Midtfyn

Gå til indhold

Rosende omtale 2022

Præmieringer
Rosende omtale 2022
 
Rødamsvej 4, Ryslinge

By og Land Midtfyn giver hermed rosende omtale til en god og fint gennemført udvendig renovering af Rødamsvej 4, Ryslinge, der ejes af Boligforeningen Faaborg – Midtfyn.
 
Bygningens facademurværk blev gennemgået. Fugerne i teglmurværket blev skåret ud og fuget på ny, de pudsede detaljer blev malet hvide, nye vinduer isat og nyt tag i røde vingetegl oplagt.
 
Bygningen blev ombygget og renoveret til boligformål en gang først i 1990 erne og derfra ses flere bygningsændringer med murlukninger mv. fra dengang bygningen rummede en købmand (købmand Pedersen).
 
Når renoveringen tildeles rosende omtale er det med baggrund i, at teglmurværket blev fuget om og ikke svummet over med cementmørtel som der almindeligvis udføres – stor cadeau. Herved kan man fortsat se og opleve de gode teglstensdetaljer.
 
Ligeledes er det dejligt at se, at der er anvendt almindelige gode danske klassiske røde vingetagsten i stedet for det vanligt anvendte betontagsten
 
                                               
Rødamsvej 4, Ryslinge
 
 
Sådan kunne det have set ud, hvis facader og tag mv var renoveret, som vi ofte ser. Hus på Hestehavevej i Ryslinge.
 
 
 
Peter Flint Jensen
Formand for By og Land, Midtfyn
 
By og Land Midtfyn har bl.a. til formål at uddele en årlig pris
 som anerkendelse for at bevare eller tilføje æstetisk værd til det midtfynske område.
By og Land Midtfyn er med i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
 
Rosende omtale 2022

Vådområdeprojekt Sogneskellet og Krumstrup Møllebæk

 
By og Land Midtfyn giver hermed rosende omtale til Vådområdeprojekt Sogneskellet og Krumstrup Møllebæk

Rosende omtale gives til gennemførelsen af det meget spændende vådområdeprojekt ”Sogneskellet og Krumstrup Møllebæk” sydøst for Ringe. Projektet blev afsluttet i 2021.
Genetablering af Krumstrup Møllesø og hævning af vandstanden ved sogneskellet skal afhjælpe problemet med kvælstoftilførsel til fjord og hav – i dette tilfælde til Odense fjord.
Vandet tilføres fra de omliggende landbrugsarealer hvor dræn afbrydes og rørlagt ledning åbnes. Fra det nu etablerede søområde ledes vandet under Mølledamsvej til et slyngende å-forløb på 230 meter og videre ud i Sallinge å.

Naturstyrelsen Fyn har fået bevilling fra EU’s Landdistriktsprogram til gennemførelse af Sogneskellet og Krumstrup Møllebæk.

Beregninger viser, at projektet vil reducere udledning af kvælstof med 1.734 kg N/år svarende til 222 kg/ha/år, hvilket er væsentligt over minimumskravet på 90 kg/ha/år. Udledningen af fosfor er ifølge den anviste beregningsmetode 45,8 kg/år.
 
 
 

 
 
 
Peter Flint Jensen
Formand for By og Land, Midtfyn
 
By og Land Midtfyn har bl.a. til formål at uddele en årlig pris
 som anerkendelse for at bevare eller tilføje æstetisk værd til det midtfynske område.
By og Land Midtfyn er med i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
Skovmærkevej 17, 5750 Ringe - mail@byogland-midtfyn.dk - cvr: 43179225
Tilbage til indhold