Rosende omtale 2023 - By og Land - Midtfyn

Gå til indhold

Rosende omtale 2023

Præmieringer
Rosende omtale 2023

By og Land Midtfyn giver hermed rosende omtale til en god og fint gennemført udvendig renovering samt tilbygning af ejendommen beliggende
 
Kokskovvej 26, 5750 Ringe.
 
Ejer, Henrik Bech Pedersen, overtog sit barndomshjem i 2004. I årene efter overvejede Henrik og hans hustru, Susie Lauge Pedersen, at renovere huset, men kom da ikke rigtigt i gang.
 
Men de fandt gamle billeder frem og for 4 år siden besluttede de at føre huset tilbage i næsten original stand (skorstenene mangler).
 
Arbejdet tog næsten 4 år. Huset blev udvidet med en trediedel, hvad der ikke umiddelbart er at se, da der er udvist stor omhu med valget af sten. Henrik arbejdede hjemme i halvandet år på projektet.
 
Når man ser resultatet i dag, kan man kun være enig i, at projektet er lykkedes.
            
 
 
Peter Flint Jensen
Formand for By og Land Midtfyn
 
By og Land Midtfyn har bl.a. til formål at uddele en årlig pris
som anerkendelse for at bevare eller tilføje æstetisk værd til det midtfynske område.
By og Land Midtfyn er med i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
Rosende omtale 2023
 
By og Land Midtfyn giver hermed rosende omtale til

 Sprøjtehuset i Sallinge
 
 Sprøjtehuset, som er beliggende på hjørnet af Sallinge Ågade og Lindehusvej, blev indviet i september 2023. Bag byggeriet står Sallinge Beboerforening, som gennem en periode på ca. 10 år har arbejdet ihærdigt for at kunne opføre huset som både kultur-, aktivitets- og sprøjtehus. Huset rummer Sallinge bys gamle brandsprøjte fra 1917, som dermed endelig har fået sit eget sprøjtehus at stå i.
 
Huset er opført i overensstemmelse med den traditionelle byggestil for de gamle sprøjtehuse.  Soklen er gamle kampesten, som blev til overs, da broen over Sallinge Å blev renoveret i 2013. Oven på sokkelstenene er huset bygget med et-stens massive mure, med gesims under taget. De gamle genbrugte vinduer og den buede dobbeltport er malet i den traditionelle svensk-røde farve, og tegltaget er lagt med klassiske vingetagsten. Der er således bygget med stor hensyntagen til den historiske byggestil.
 
Når man har valgt at sætte vinduer i huset, hænger det sammen med sprøjtehusets nutidige formål som samlingssted for alle beboere i Sallinge. Huset kan benyttes af beboerne til forskellige aktiviteter, og der er desuden hængt tavler op med spændende historier om Sallinge by og omegn. Der er lagt gamle brosten både inde i huset og udenfor, og der er desuden sat bænke op udenfor. Ud over den prisværdige kulturhistoriske kvalitet er der således også knyttet en nutidig brugsfunktion til huset.
 

 
Peter Flint Jensen
Formand for By og Land Midtfyn
 
By og Land Midtfyn har bl.a. til formål at uddele en årlig pris
 som anerkendelse for at bevare eller tilføje æstetisk værd til det midtfynske område.
By og Land Midtfyn er med i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
Skovmærkevej 17, 5750 Ringe - mail@byogland-midtfyn.dk - cvr: 43179225
Tilbage til indhold