Dagsdorden generalforsamling marts 2024 - By og Land - Midtfyn

Gå til indhold

Dagsdorden generalforsamling marts 2024

Bestyrelse m.m. > Generalforsamling
BY OG LAND MIDTFYN
 
 
GENERALFORSAMLING – 11.03.24  kl. 20.00 - efter Ringe Syd-arrangement
 
 
Sted: Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, Ringe
 
 
              1.        Valg af dirigent
 
                     
             2.        Aflæggelse af beretning og regnskab for de forløbne år
 
            
                        Beretning: Peter Flint Jensen med indslag fra andre bestyrelsesmedlemmer
 
                        Regnskab: Niels Erik Johannessen  
 
 
              3.       Fremlæggelse af budget for det løbende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent.
 
            
                        Budget: Niels Erik Johannesen
 
Medlemskontingent - foreslås ændret til kr. 250, gæl­dende for kalenderåret 2025
 
 
              4.       Behandling af indkomne forslag
 
            
 
 
              5.       Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 
            
                        På valg er:
 
            
 
a)       bestyrelse: Vibeke Wulff, Niels Erik Johannessen og Peter Flint Jensen - alle valgt for to år i 2022.
 
 
b)      suppleanter:  Niels Ross Sørensen - Torben Schmidt indtrådt i bestyrelsen
 
                          
 
c)       revisorer: Povl Henningsen og Peter Keller Hansen
 
 
d)      revisorsuppleant: Max Ravn
 
 
              6.       Eventuelt

Skovmærkevej 17, 5750 Ringe - mail@byogland-midtfyn.dk - cvr: 43179225
Tilbage til indhold